dijous, 13 de desembre de 2007

panoramiques ...

treballant amb les panoràmiques de l'any, d'aquí poc a ATREPARTS