dimarts, 8 de maig de 2007

llibres


Vivim en un món en constant i rapidíssima transformació i no es pot seguir pensant i sentint com si res hagués canviat. Els canvis s'han de reconéixer i acceptar-los, si es vol, en consonància, ser acceptat. I per ser acceptat s'ha d'acceptar els demés, en especial aquells que representen les noves tendències. Parlo, naturalment, del millor de les noves generacions, perque, com sempre, les noves generacions estan integrades per persones diferents.